ساخت مهر رنگی

مهر رنگی فقط در مهر های لیزری قابل اجرا میباشد که شما میتوانید چند رنگ هم زمان را در مهر خود داشته باشید .

به این صورت که اگر لوگوی شرکت شما از چند رنگ تشکیل شده و شما میخواهید که این رنگ ها در مهر شما لحاظ شود هم اکنون ما این مژده را به شما میدهیم که این امر شدنی است .

مهر های لیزری رنگی جدا از زیبایی خاصی را به کار شما اضافه میکند از امنیت بالاتری هم نسبت به مهر های تک رنگ را دارند.