مهر برجسته

 این دسته از مهرها فاقد جوهر بوده و طرح شما را بر روی کاغذ به صورت برجسته نمایان میکند و از امنیت بالایی برخوردار است. از این رو برای اسناد مهم و فاکتورهای ارسالی از طرف شما بهترین نوع مهر میباشد. این مهرها دارای دو نوع پایه رومیزی و کیفی میباشند که هرکدام بسته به نیاز شما طراحی شده است. به این دلیل که مهر برجسته بدون جوهر بوده میتوان برای بهتر نمود پیدا کردن طرح خود از استیکرهای مخصوص مهر برجسته استفاده کنید تا هم طرح مهر به خوبی خود را نشان داده و هم با توجه به رنگ های مختلفی که این استیکرها دارند، یک مهر شکیل در اوراق خود استفاده کرده باشید. یکی دیگر از روش هایی که باعث می شود طرح مهر برجسته روی کاغذ نشان داده شود، استفاده از کاربن هنگام مهر زدن است. به این گونه که شما میتوانید کاربن را روی کاغذ گذاشته و مهر را در جای دلخواه بزنید تا طرح با رنگ کاربن و برجستگی روی کاغذ باشد.