مهر ژلاتینی

ساخت مهر فوری

مهرهای ژلاتینی مهرهایی هستند که در کمترین زمان ساخته میشوند و یا در اصل به همان مهر فوری معروف اند.

مهرهای ژلاتینی نسبت به مهر لیزری ، دارای مقاومت و طول عمر بیشتری هستند.

این مهرها در مدل ساده (روی پایه چوبی یا پلاستیکی) باید در استامپ زده شده تا قابل استفاده باشند.

ولی اگر همین مهرها بر روی پایه های اتوماتیک یا جیبی باشند خود دارای استامپ هستند.